×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 490 niet laden

Samen  meer  bereiken

Binnen Lisserbroek SamenMeer geven dorpsgenoten gestalte aan een vitaal en sociaal Lisserbroek. Een dorp waar het prettig opgroeien, wonen, werken, recreëren en oud worden is. Een dorp waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en naar elkaar omzien, in goede én in minder goede tijden.

Lisserbroek SamenMeer zoekt naar nieuwe manieren om samen méér te bereiken: meer verbinding, meer contact, meer gezelligheid, meer betrokkenheid ... Doet u mee?

Laatste nieuws

Enquête woonwensen en woonbehoefte toekomstig Lisserbroek

4-6-2018
Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouwplannen bij het Turfspoor en Lisserbroek Noord. Aan Lisserbroek SamenMeer werd de vraag gesteld om te inventariseren wat de wensen van de Lisserbroekers zijn ten aanzien van deze plannen. Het idee van een enquête ontstond. Bij de projectontwikkelaars was er ook de behoefte om een enquête te organiseren. Om te voorkomen dat er 2 enquêtes zouden worden gehouden, zijn we gaan samenwerken. Er is een gezamenlijke enquête ontwikkeld die zowel uitkomsten oplevert voor de projectontwikkelaars als informatie voor Lisserbroek zelf. Beide partijen hebben hun eigen vragen opgenomen in de enquête en ontvangen hun eigen rapportage. 

Om zoveel mogelijk informatie te krijgen willen we iedereen oproepen de enquête in te vullen. Op die manier kan de informatie van de huidige inwoners van Lisserbroek zoveel mogelijk meegenomen worden. 

Ook is de enquête op papier in te vullen. De enquête kan afgehaald worden in De Meerkoet en daar ook weer worden ingeleverd.

Consultatiebijeenkomsten Lisserbroek 2040

22-1-2018
Ons dorp Lisserbroek verdriedubbelt in de komende 20 jaar. En een vertegenwoordiging van inwoners uit Lisserbroek, een aantal woningbouwontwikkelaars en de gemeente zijn aan de slag om dat plan uit werken. Het leidt tot de concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 en dit tussenproduct in de planvorming willen we graag met u bespreken.

Alles wat de woordvoerders inbrengen, is de afgelopen jaren aangedragen door tientallen mensen uit het dorp. Dat is begonnen met de enquête over onze dromen over het toekomstige Lisserbroek en daarna hebben tientallen dorpsgenoten zich aangemeld om mee te denken. Dat zijn de mensen zoals u die ideeën aandragen en onderling combineren. In de gebiedskaart is uitgewerkt wat voor de ontwikkeling van Lisserbroek belangrijke uitgangspunten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, ontmoeting en sociale en ruimtelijke samenhang. De concept gebiedskaart verwoordt de spelregels voor de beoogde woningbouwontwikkeling. De gebiedskaart is te vinden op de website van de Dorpsraad Lisserbroek.
De groep meedenkers heeft op 10 januari kennisgenomen van en reacties gegeven op de gebiedskaart. De volgende stap is het informeren en consulteren van alle geïnteresseerden in Lisserbroek en omgeving. Dit gebeurt in twee (massale) bijeenkomsten op:

Woensdag 31 januari 2018
Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek
Middagbijeenkomst van 15:30 tot 17:30 uur
Avondbijeenkomst van 20:00 tot 22:00 uur

Op het programma staat een presentatie over de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040 met een doorkijk naar het vervolg in het gebied Turfspoor. De inbreng van de meedenkers wordt gepresenteerd. Daarna is het woord is aan de aanwezigen. Hierbij staan twee vragen centraal: wat mist u in de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040? En wat is uw advies voor de verdere uitwerking van het plan? Vertegenwoordigers van de gemeente en projectontwikkelaars zijn aanwezig. En om duidelijk te zijn: het plan gaat nu over de structuur van het dorp. Dan gaat het over de ligging van de woongebieden, de positie van het dorpshart, de aanwezigheid van water en groen en de ontsluiting voor langzaam verkeer en voor auto's en over het woonmilieu en duurzaamheid. Er staan nog geen bouwtekeningen op. Het is nog niet duidelijk wanneer welke huizen worden gebouwd of voor wie.

Graag nodigen wij u uit om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomsten bij te wonen kunt u toch reageren via bovengenoemde website en kunt de woordvoerders persoonlijk benaderen.


Met vriendelijke groet,

De woordvoerders namens Lisserbroek:

Ed Nieuwenhuizen, Leo Tates, Luit Buurma, Richard Trompert en Bert Mens

De huiskamer van Lisserbroek

15-8-2017
Samen koken en eten, een tijdschrift of boek uit de minibibliotheek lezen, je verjaardag vieren of zomaar een bakkie doen; het kan allemaal in de nieuwe huiskamer van Lisserbroek. In dorpshuis De Meerkoet is een prachtige huiskamer ingericht waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Op vrijdag 8 september kun je tijdens het Open Huis met eigen ogen zien wat de huiskamer allemaal te bieden heeft. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 22.00 uur. 

Lisserbroekers die willen meedenken over de verdere invulling van de huiskamer zijn van harte welkom om te komen meedenken en meebeslissen in het bruiscafé op dinsdag 12 september vanaf 19.30 uur. We gaan met elkaar ideeën ´brouwen´om de het nog mooier, gezelliger, actiever en socialer te maken.